^ Back to Top

Hotarari Consiliu Local 2015

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 28.12.2015

Proces Verbal

Hotarare rectificare buget local 2015

SEDINTA PUBLICA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 16.12.2015

Proces verbal

HOTARARE UTILIZARE EXCEDENT BUGETAR

Hotarare rectificare buget local 2015

HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE AL DOMNULUI CHILNICEAN SEBASTIAN ION

HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE AL DOAMNEI PETRARU DORINA

HOTARARE MODIFICARE TAXE SPECIALE PENTRU UTILIZARE  SALA SPORT

HOTARARE MODIFICARE CONTRACT INCHIRIERE PASUNE PEPA ION IANAS

HOTARARE AMPLASARE ADAPOST ANIMALE PE PASUNEA INCHIRIATA DE MOGA CONSTANTIN

HOTARARE ACORDARE CADOURI DE CRACIUN PENTRU COPIII DIN COMUNA

HOTARARE ACORDARE  SCUTIRE TAXA SALUBRITATE

SEDINTA PUBLICA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 10.12.2015

Proces verbal

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL  2015

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 27.11.2015

Proces verbal

Hotarare inscriere in CF a unor imobile proprietate publica

Hotarare stabilire domenii pentru prestarea de activitati neremunerate in folosul comunitatii

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL  2015

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 09.11.2015

Proces Verbal

HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

HOTARARE APROBARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2016

Hotarare atribuire lot Legea 15 Lungu Valentina Florina

HOTARARE APROBARE INDICATORI OBIECTIV PIETRUIRE STRAZI PUZ LUGOJEL

PROIECT TEHNIC PIETRUIRE STRAZI PUZ LUGOJEL

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL GAVOJDIA DIN DATA DE 26.10.2015

Proces verbal

PROIECT PROGRAM ANUAL ACHIZITII PUBLICE 2015

Hotarare reziliere contract concesiune SC DRUMCO SA

HOTARARE APROBARE  PROGRAM ACHIZITII 2015

HOTARARE ACORDARE AJUTOR DE URGENTA PENTRU VISEGAN COSMIN

SEDINTA ORINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 12.10.2015

Proces verbal

Hotarare aprobare indicatori obiectiv reparatii Camin Cultural Jena

Hotarare indicatori intretinere strazi pietruite Lugojel

Lista de cantitati antemasuratoare Lugojel intretinere strazi pietruite

HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

HOTARARE APROBARE INDICATORI OBIECTIV PODET SI ALEI PIETONALE JENA

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 16.09.2015

Proces verbal

PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2016 COMUNA GAVOJDIA

HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

HOTARARE DOMENIU PUBLIC CIT

Hotarare aprobare plan ocupare functii publice 2016

Anexa HCL domeniu public CIT

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL GAVOJDIA DIN 07.09.2015

Proces verbal

Hotarare revocare drept folosinta Pirga Florentina Daiana

Hotarare revocare drept folosinta lot teren Farcas Traian Dorin

Hotarare revocare drept folosinta lot teren Bancu Catalin Alexandru

Hotarare revocare drept folosinta lot Bungeanu Lorena Carmen si Bungeanu Ciprian

HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2015

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI GAVOJDIA 2014-2020

Hotarare atribuire lot Legea 15 Ungureanu Motrea

Hotarare atribuire lot Legea 15 Mihaila Constantin si Mihaila Daniela Clara

Hotarare atribuire lot Legea 15 Marisescu Angelica

HOTARARE APROBARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE A COMUNEI 2014-2020

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL GAVOJDIA DIN 07.08.2015

Proces verbal

HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

HOTARARE NECESITATE PROIECT ASFALTARE STRAZI LUGOJEL

Hotarare inscriere imobil Casa specialistului in  domeniul privat al comunei

HOTARARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE  2016

HOTARARE RENUNTARE DREPT ADMINISTRARE TEREN CENTRU PLASAMENT

Hotarare atribuire lot Legea 15 Dobrescu Nicoleta Elena

Hotarare reziliere contract inchiriere SC ALOE FARM SRL

HOTARARE APROBARE MODEL PROCES VERBAL DE CONTRAVENTIE

Hotarare alte taxe locale 2016

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 17.07.2015

Proces verbal

HOTARARE INSUSIRE RAPORT SI DECIZIE CURTE DE CONTURI

Hotarare atribuire teren Legea 15 Tobosaru Florin

Hotarare atribuire teren Legea 15 Bancu Catalin Alexandru

Hotarare atribuire teren Legea 15 Ardelean Dan Marius

Hotarare atribuire teren Legea 15  Romanescu Adina Lelica

Hotarare atribuire lot Legea 15 Mihaila Constantin

Hotarare atribuire lot Legea 15 Visoi Victor

Hotarare atribuire lot Legea 15 Vasiloni Lavinia Elena

Hotarare atribuire lot Legea 15 Vasiloni Bogdan Ioan

Hotarare atribuire lot Legea 15 Varga Adras Dezso

Hotarare atribuire lot Legea 15 Subtire Cosmin Adrian

Hotarare atribuire lot Legea 15 Simion Cosmin Alin

Hotarare atribuire lot Legea 15 Secosan Nicolae Cristian

Hotarare atribuire lot Legea 15 Romanescu Constantin

Hotarare atribuire lot Legea 15 Radu Ioan - Romeo

Hotarare atribuire lot Legea 15 Pîrgă Florentina Daiana

Hotarare atribuire lot Legea 15 Herci Alin Nicusor

Hotarare atribuire lot Legea 15 Farcas Traian Dorin

Hotarare atribuire lot Legea 15 Darabant Ioan Emanuel

Hotarare atribuire lot Legea 15 Craciuneanu Ciprian Constantin

Hotarare atribuire lot Legea 15 Cocota Emilia

Hotarare atribuire lot Legea 15 Bungeanu Lorena Carmen si Bungeanu Ciprian

Hotarare atribuire lot Legea 15 Botan Adrian

Hotarare atribuire lot Legea 15 Balinga Elena Vasilica

Hotarare atribuire lot Legea 15 Ardelean Ana Maria

Hotarare atribuire lot Legea 15 Anderca Oana Bianca

HOTARARE APROBARE DEVIZ RECALCULAT MODERNIZARE DC 131 SI STRAZI

Hotarare aderare asociatie sportiva Timisul Gavojdia

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 06.07.2015

Proces verbal

HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 22.06.2015

Proces verbal

Hotarare relotizare pasuni

HOTARARE DESEMNARE REPREZENTANT IN AGA APA CANAL

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 08.06.2015

Proces verbal

HOTARARE PLAFON CHELTUIELI TELEFONIE 2015

HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2015

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 25.05.2015

Proces verbal

Hotarare aprobare documentatie inchiriere pasune 2015

1.STUDIU DE OPORTUNITATE - GAVOJDIA

2.REGULAMENT PASUNAT GAVOJDIA

3.REGULAMENT  LICITATIE - GAVOJDIA

4.Caiet de sarcini - pasuni gavojdia

5.Documentatia de atribuire

Hotarare aprobare amenajament pastoral

Amenajament Pastoral Comuna Gavojdia

Hotarare modificare hotarare nr.13 din 2015 privind concesionarea loturilor de casa din Lugojel

HOTARARE ADERARE POTENTIAL GAL PENTRU ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE

Hotarare inchiriere zona industriala Lugojel

Hotarare aprobare raport procedura

HOTARARE CERERE MATCON

Hotarare licitatie loturi casa Gavojdia 2015

HOTARARE MANDAT REPREZENTARE GAL

HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2015

5.1   ANEXE - caiet de sarcini

Formular F6 - formularul de oferta

Formularul F3 - IMM

Formularul F1 - DECLARATIE OFERTA

Formularul F3 - declaratie acte

Formularul F1 - INFORMATII GENERALE

Anexa nr. 3

Anexa nr. 2

Anexa nr. 1

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 30.04.2015

Proces verbal

Hotarare reziliere contract concesiune TECHNOCER

Hotarare rectificare buget local 2015

Hotarare privind aprobare masuri de gospodarire comunala

Hotarare prelungire contract inchiriere CONSPAUTI

Hotarare inventar leg 15 si criterii atribuire terenuri

HOTARARE APROBARE SUME PENTRU EVENIMETELE CULTURALE DIN   COMUNA

HOTARARE APROBARE PROGRAM ACHIZITII 2015

PROGRAM ANUAL ACHIZITII PUBLICE 2015

Hotarare aprobare GAL Caras-Timis

Anexa 1 ACT CONSTITUTIV  GAL Caras-Timis

Anexa 2 STATUT GAL CARAS-TIMIS

Sedinta ordinara a consiliului local din 16.03.2015

Proces verbal

HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

Hotarare pret gunoi

Hotarare prelungire contract ALOEFARM

Hotarare licitatie loturi casa Lugojel

Hotarare concesionare zona industriala Lugojel

HOTARARE APROBARE PROIECT DC 131 SI STRAZI

HCL operare dezlipire Ps10

Sedinta ordinara a consiliului local 10.02.2015

Proces verbal

Buget local 2015

Hotarare aprobare buget 2015

Hotarare dezmembrare PUZ Lugojel

Sedinta ordinara a consiliului local din 30.01.2015

Proces verbal

Hotarare prelungire contract inchiriere

Hotarare proces verbal teren sport Jena

Hotarare asociatie sportiva

Hotarare retea scolara

Raport activitate primar

Raport gestionare bunuri 1

Proiecte

proiect hotarare aprobare documentatie demolare constructie ilegala in Gavojdia

proiect hotarare alocare bani pentru participarea ansamblul de dansuri populare la festival Ayvalik Turcia

PROIECT HOTARARE ACORDARE CADOURI DE PASTE PENTRU COPIII DIN COMUNA

Proiect hotarare trecere cladire din domeniul public in domeniul privat

PROIECT HOTARARE MODIFICARE COTA CARBURANT VEHICULE SI UTILAJE

PROIECT HOTARARE PLAFON CHELTUIELI TELEFONIE 2018

PROIECT HOTARARE APROBARE SUME  PENTRU EVENIMETELE CULTURALE ZILELE    COMUNEI

proiect hotarare achizitie buldoexcavator

Proiect Regulament Licitatie Gavojdia

Proiect Regulament Atribuire Directa PasuniGavojdia

Proiect Contract Inchiriere Pasuni  Gavojdia

Proiect Anunt Atribuire Pasuni   Gavojdia

5.Proiect Caiet Sarcini atribuire    pasuni

1.PROIECT Studiu Oportunitate     atribuire pasuni libere

Proiect buget2018

Proiect agenda culturala 2018

PROIECT hotarare relotizare   pasuni

Proiect hotarare revocare drept   folosinta     lot teren   Rosocha Andrei

Proiect Regulament licitatie inchiriere pasuni libere 2018

Proiect hotarare aprobare  documentatie inchiriere pasuni  2018

PROIECT HOTARARE INFIINTARE SERVICIU PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

PROIECT HOTARARE PRIVIND  INCHIRIEREA AUTOGUNOIERELOR CATREA OPERATORUL REGIONAL RETIM ECOLOGIC SERVICE

PROIECT hotarare instituire taxa speciala de salubrizare

PROIECT HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE   CONCESIUNE AL   DOMNULUI FEDORCA MIHAI BOGDAN

PROIECT hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica amenajare Gavojdia +si traversare DJ 584A

Proiect stat de functii

Proiect ORGANIGRAMA

Proiect hotarare aprobare  organigrama si stat de functii

PROIECT HOTARARE APROBARE  RETEA SCOLARA 2018 - 2019

Proiecte in dezbatere/Proiecte 2017/proiect hotarare privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Gavojdia incepand cu 01.01.2018

proiect hotarare reziliere contract inchiriere pasune Covaci Roxana

proiect hotarare revocare drept folosinta   lot teren   Ivasiuc Mihai

proiect hotarare revocare drept  folosinta   lot teren   Dragomir Diana Firuta

proiect hotarare revocare drept   folosinta   lot teren   Bucurici Ana

proiect hotarare atribuire lot   Legea 15   Covaci Luminita - Mirabela

proiect hotarare rectificare buget local 2017

PROIECT HOTARARE MODIFICARE A UNOR TAXE SI IMPOZITE LOCALE PE ANUL  2018

HOTARARE APROBARE RETEA SCOLARA 2017 - 2018

Proiect hotarare aprobare sume pentru pachete copii cu ocazia   sarbatorilor de iarna 2017

PROIECT hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica Reparatii trotuar in localitatea Salbagel

proiect hotarare aprobarea   documentatie tehnico economica modernizare iluminat public strada Primarie

proiect hotarare atribuire lot   Legea 15   Lapadat Nicolae

PROIECT hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica climatizare sediul primariei

proiect hotarare aprobare   documentatie tehnico economica lucrari reparatii drumuri asfaltate

proiect hotarare aprobarea   documentatie tehnico economica incalzire centrala la sediul politiei

PROIECT HOTARARE EXTINDERE,   REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA GAVOJDIA

PROIECT HOTARARE EXTINDERE   ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE GAVOJDIA SI LUGOJEL

PROIECT HOTARARE ETINDERE,   REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA SI SCOALA JENA

proiect hotarare reziliere contract   Surdu Marioara Doina

proiect hotarare revocare drept   folosinta   lot teren   Tintarean Stelian Marius

PROIECT HOTARARE MODIFICARE +SI COMPLETARE INVENTAR DOMENIU PUBLIC 07.09.2017

PROIECT HOTARARE MODIFICARE +SI COMPLETARE INVENTAR DOMENIU PUBLIC

anexa Proiect HCL completare   domeniu public

PROIECT hotarare inscriere in CF a STATIEI DE EPURARE LUGOJEL

proiect hotarare inscriere in CF a gospodariei de apa Gavojdia

proiect hotarare inscriere in CF a forajului de apa Lugojel

proiect hotarare inscriere in CF a +scolii +si Gradinitei Jena

proiect hotarare inscriere in CF a   gradinitei Gavojdia

proiect hotarare inscriere in CF a   Caminului Cultural    Jena si gospodarie apa Jena

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect hotarare rectificare buget   local 2017-3

proiect hotarare aprobare plan   ocupare functii publice 2017

PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2018   COMUNA GAVOJDIA

Proiect hotarâre privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Gavojdia

Proiect hotarare rectificare buget   local 2017

PROIECT hotarare infiintare club     sportiv comunal Gavojdia

Proiect hotarare alocare sprijin   financiar Parohia Ortodoxa Salbagel

PROIECT HOT-éR+éRE APROBARE PROIECT  AMENAJARE TROTUARE IN COMUNA GAVOJDIA 400 M

PROIECT HOTARARE VANZARE IMOBIL   CASA SPECIALISTULUI DIN LUGOJEL

proiect hotarare aprobare demolare construcție administrativă Gavojdia nr 300

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect hotarare aprobare   documentatie tehnico economica reabilitare, modernizare si dotare Camin   cultural Jena

PROIECT TEHNIC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

elaborare puz -dezvoltare zone de agrement si locuinte individuale (casa de vacanta)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

proiect hotarare aprobare documentatie tehnico economica lucrari intreţinete si reparatii drum agricol Gavojdia

PROIECT stat de functii

PROIECT ORGANIGRAMA

PROIECT HOTARARE TRANSMITERE DREPT +ÄNCHIRIERE  USCAT CRISTINA RAMONA SI USCAT SEBASTIAN ALIN

PROIECT HOTARARE TRANSMITERE DREPT   CONCESIUNE ZLATE SORIN MIHAI SI ZLATE TEREZIA SUSANA

proiect hotarare reziliere contract inchiriere pasune Herci Florin Vic-â

proiect hotarare atribuire lot     Legea 15   Tintarean Stelian Marius

PROIECT HOTARARE APROBARE TAXE SI   IMPOZITE LOCALE   2018

PROIECT hotarare aprobare   organigrama si stat de functi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect hotarare achizitie   autoturism

Proiect hotarare rectificare buget   local 2017

Proiect hotarare alocare sprijin   financiar pentru cultele religioase din comuna

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES   VERBAL RECEPTIE MODERNIZARE DC 131 SI STRAZI IN COMUNA GAVOJDIA

PROIECT HOTARARE DESFIINTARE   CONSTRUCTII SC GA CO IMPORT EXPORT

Proiect hotarare atribuire lot   Legea 15   Ienea Nicoleta - Mirabela

Proiect hotarare prelungire   contract   inchiriere SC CONSPAUTI SRL

Proiect hotarare revocare drept folosinta   lot teren   V+ón-âtu Ciprian Ioan

Proiect hotarare reziliere contract     inchiriere SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA

PROIECT AGENDA CULTURALA, SPORTIVA   SI DE TINERET 2017

Proiect lista investiţii 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROIECT HOTARARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  MODERNIZARE DC SI STRAZI GAVOJDIA, JENA SI LUGOJEL

Deviz general Gavojdia 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect hotarare inchiriere     licitatie   loturi casa Lugojel si Gavojdia

Proiect hotarare actualizare     inventar   terenuri disponibile conform   leg 15

Proiect hotarare aprobare Regulament de organizare +Öi functionare

Proiect dispozitie aprobare     Regulament  Intern

Proiect Buget multianual 2017-2020

PROIECT HOTARARE MODIFICARE TAXE   LOCALE INCHIRIERE CAMINE CULTURALE

PROIECT plan de integritate 2016 -   2020

proiect hotarare atribuire lot   Legea 15 Popeti Flavius Armando

PROIECT HOTARARE MODIFICARE TARIF   SALUBRIZARE

proiect hotarare atribuire lot   Legea 15 Chechedi Lavinia - Roxana

proiect hotarare revocare drept   folosinta teren legea 15 Cut Alexa

PROIECT HOTARARE APROBARE RETEA   SCOLARA 2017 - 2018

Hotarare transmitere sistem   canalizare Lugojel catre Aquatim

Anexa hcl predare canalizare   Lugojel catre Aquatim

Proiect hotarare prelungire PUG

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Sucila Alina Claudia

Proiect hotarare rectificare buget local 2016

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere pasune Rosoca Roxana Adriana Iuliana

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE REPARATII SI REABILITARE CAMIN CULTURAL  LOCALITATEA LUGOJEL

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA LUGOJEL

Proiect hotarare masuri terenuri afectate de proiect transgaz

Anexa proiect hotarare terenuri afectate de proiect transgaz

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere pasune Socaci Vasile Florin

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE AMENAJARE

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Laichici Daciana Marioara

Proiect hotarare revocare drept folosinta lot teren Balinga Elena Vasilica

Proiect hotarare revocare drept folosinta lot teren Ardelean Ana Maria

Proiect hotarare revocare drept folosinta lot teren Radu Ioan Romeo

Proiect hotarare revocare drept folosinta lot teren Cocota Emilia Lavinia

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere Gaman Ana Rodica

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere Damian Anisoara

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere Antohi Cosmin

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere Vrinceanu Alexandru

Proiect hotarare rectificare buget local 2016

Proiect hotarare aprobare sume pentru pachete copii cu ocazia sarbatorilor de iarna 2016

PROIECT HOTARARE PRIVIND APROBAREA AMPLASARII UNOR INDICATOARE RUTIERE

Proiect hotarare reziliere contract Albulescu Ionel

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE CANALIZARE MENAJERA SI STAŢIE DE EPURARE LUGOJEL

Proiect hotarare ajutor de urgenta pentru Scopet Ana

Proiect hotarare rectificare buget local 2016

PROIECT HOTARARE TEREN GOSPODARIE APA SALBAGEL

Proiect hotarare reziliere contract Bratima Simona Claudia

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE TEREN

Proiect plan ocupare functii publice 2017 comuna Gavojdia

Proiect hotarare aprobare plan functii publice 2017

Proiect hotarare reziliere contract Ursan Marius

PROIECT HOTARARE MODIFICARE TARIF SALUBRIZARE

PROIECT HOTARARE MODIFICARE COTA CARBURANT UTILAJE

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere pasune Craciuneanu Ioan

Proiect hotarare revocare drept folosinta lot teren Darabant Ioan Emanuel

PROIECT HOTARARE ATRIBUIRE LOT LEGEA 15 GROZA CRISTIAN FLORIN

PROIECT HOTARARE ATRIBUIRE LOT LEGEA 15 RUSALIM MIHAI FLORIN

Proiect hotarare rectificare buget local 2016

Proiect hotarare aprobare raport procedura achizitie Modernizare strazi Lugojel

Proiect hotarare revocare drept folosinta lot teren Herci Alin Nicusor

Proiect hotarare revocare drept folosinta lot teren Vasiloni Lavinia Elena

Proiect hotarare revocare drept folosinta lot teren Anderca Oana Bianca

proiect hotarare respingere cerere lot Legea 15 Balintoni Marius Mircea

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Vasiloni Alin Dacian

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Groza Iasmina Georgiana

PROIECT HOTARARE APROBARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2017

Proiect hotarare alocare sprijin financiar Biserica Penticostala Jena

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Ciulei Vasile Alexandru

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES  VERBAL RECEPTIE AMENAJARE TROTUAR IN LOCALITATEA GAVOJDIA

Proiect de hotarare atribuire lot Legea 15 Balint Gabriel Nicolae

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Lugojel Vanatu  Ciprian Ioan

Proiect hotarare alocare sprijin financiar Parohia Ortodoxa Salbagel

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Secosan Petru Angel

Proiect de hotarare rectificare buget local 2016

Proiect agenda culturala 2016

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere pasune Curac Nicoleta Loredana

Proiect hotarare acordare cadouri pentru copii cu ocazia sarbatorii Pastelui

Proiect hotarare aprobare procedura eliberare autorizatie desfasurare activitati alimentatie publica

Proiect hotarare aprobare conditii de functionare a unitatilor de comert si prestare servicii

PROIECT HOTARARE APROBARE PLAN LUCRARI LEGEA 416

PROIECT HOTARARE APROBARE SUME PENTRU CONTRACT ASISTENTA JURIDICA IN PROCESE DE FOND FUNCIAR

Proiect hotarare diminuare inventar terenuri disponibile conform leg 15

PROIECT HOTARARE PRIVIND APROBARE PROIECT TEHNIC SI INDICATORI TEHNICO ECONOMICI REPARATII GENERALE SI GRUPURI SANITARE CAMIN CULTURAL LUGOJEL

Camin Cultural Lugojel

PROIECT HOTARARE APROBARE PROIECTULUI TEHNIC SI INDICATORI TEHNICO ECONOMICI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA LUGOJEL 2 KM

PIESE SCRISE PT_CS_DE

PIESE DESENATE PT_CS_DE

PROIECT HOTARARE APROBARE PROIECTULUI TEHNIC SI INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL IN LOCALITATEA SALBAGEL

Proiect teren salbagel

PROIECT HOTARARE APROBARE PROIECT TEHNIC SI A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AMENAJARE TROTUARE IN COMUNA GAVOJDIA 2 KM

Buget 2016 rectificat

Proiect hotarare rectificare buget local 2016

Proiect hotarare revocare drept folosinta gratuita lot teren Bumbar Viorica

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Farcas Olga Daniela

PROIECT HOTARARE APROBARE SUME PENTRU EVENIMETELE CULTURALE DIN COMUNA

Proiect hotarare aprobare documente si masuri gestionare serviciu salubritate prin intermediul ADIDI Timis

Zona 0

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE AMENAJARE ALEI PIETONALE SI PODET JENA

Proiect hotarare aprobare consum carburanti

Proiect hotarare inscriere in CF a Caminului Cultural Salbagel

Proiect hotarare aprobare proces verbal receptie pietruire strazi PUZ Lugojel

PROIECT HOTARARE PLAFON CHELTUIELI TELEFONIE 2016

PROIECT HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE AL DOAMNEI PODARU MARIA

PROIECT HOTARARE APROBARE PROGRAM ACHIZITII PUBLICE 2016

Proiect Program Achizitii publice 2016

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local 2016

Proiect buget 2016

PROIECT HOTARARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  MODERNIZARE DC SI STRAZI GAVOJDIA JENA SI LUGOJEL

PROIECT HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PASUNE AL DOMNULUI RUSU PETRU

PROIECT HOTARARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

Proiect hotarare modificare inventar domeniu public

PROIECT HOTARARE MODIFICARE INVENTAR DOMENIU PUBLIC STRAZI

ANEXA PROIECT HCL MODIFICARE INVENTAR DOMENIU PUBLIC STRAZI

PROIECT HOTARARE  APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII PENTRU ANUL 2016

Proiect de hotarare aprobare organigrama si stat de functii

Proiect stat de functii

PROIECT ORGANIGRAMA

Proiect hotarare completare inventar domeniu public

PROIECT HOTARARE INSCRIERE DOMENIU PUBLIC SALA DE SPORT GAVOJDIA

Anexa Proiect HCLcompletare domeniu public

PROIECT HOTARARE TRANSMITERE DREPT CONCESIUNE SI DREPT FOLOSINTA GRATUITA TEREN MEZEI CRISTIAN ALIN

Proiect hotarare prelungire contract inchiriere PFA Ernest Valocsik Ileana

Proiect de hotarare revocare drept folosinta lot teren Varga Andras Dezso

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE MODERNIZARE DC SI STRAZI IN GAVOJDIA JENA SI SALBAGEL

PROIECT HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015

PROIECT HOTARARE ACORDARE  SCUTIRE TAXA SALUBRITATE

PROIECT HOTARARE APROBARE RETEA SCOLARA 2016 - 2017

Proiect hotarare stabilire domenii pentru prestarea de activitati neremunerate in folosul comunitatii

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE AL DOAMNEI PETRARU DORINA

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE AL DOMNULUI CHILNICEAN SEBASTIAN ION

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICARE BUGET 2015

PROIECT HOTARARE MODIFICARE CONTRACT INCHIRIERE PASUNE PEPA ION - IANAS

PROIECT HOTARARE MODIFICARE TAXE SPECIALE PENTRU UTILIZARE  SALA SPORT

PROIECT HOTARARE AMPLASARE ADAPOST ANIMALE PE PASUNEA INCHIRIATA DE MOGA CONSTANTIN

PROIECT HOTARARE APROBARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2016

PROIECT HOTARARE ACORDARE AJUTOR DE URGENTA PENTRU VISEGAN COSMIN

PROIECT HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

PROIECT HOTARARE APROBARE INDICATORI OBIECTIV PIETRUIRE STRAZI PUZ LUGOJEL

PROIECT TEHNIC PIETRUIRE STRAZI PUZ LUGOJEL

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Lungu Valentina Florina

Proiect de hotarare indicatori intretinere strazi pietruite Lugojel

Reparatii urgente strazi pietruite Lugojel

PROIECT PROGRAM ANUAL ACHIZITII PUBLICE 2015

PROIECT HOTARARE APROBARE  PROGRAM ACHIZITII 2015

Proiect de hotarare reziliere contract concesiune SC DRUMCO SA

Proiect hotarare aprobare indicatori obiectiv reparatii Camin Cultural Jena

PROIECT HOTARARE APROBARE INDICATORI OBIECTIV PODET SI ALEI PIETONALE JENA

PROIECT  HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

PROIECT STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI GAVOJDIA 2014-2020

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Ungureanu Motrea

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Marisescu Angelica

Proiect hotarare aprobare plan ocupare functii publice 2016

PROIECT HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

Proiect hotarare aderare asociatie sportiva Timisul Gavojdia

Proiect hotarare inscriere imobil Casa specialistului in  domeniul privat al comunei

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Dobrescu Nicoleta Elena

PROIECT HOTARARE RENUNTARE DREPT ADMINISTRARE TEREN CENTRU PLASAMENT

Proiect hotarare aprobare plan ocupare functii publice 2016

PROIECT HOTARARE APROBARE MODEL PROCES VERBAL DE CONTRAVENTIE

PROIECT HOTARARE APROBARE DEVIZ RECALCULAT MODERNIZARE DC 131 SI STRAZI

PROIECT HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

PROIECT HOTARARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE  2016

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere SC ALOE FARM SRL

Proiect hotarare alte taxe locale 2016

PROIECT HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

PROIECT HOTARARE NECESITATE PROIECT ASFALTARE STRAZI LUGOJEL

Proiect hotarare relotizare pasuni

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Romanescu Constantin

PROIECT HOTARARE MANDAT REPREZENTARE GAL

PROIECT HOTARARE ADERARE POTENTIAL GAL PENTRU ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE

Proiect hotarare aprobare raport procedura

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Vasiloni Lavinia Elena

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Balinga Elena Vasilica

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Vasiloni Bogdan Ioan

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Mihaila Constantin

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Visoi Victor

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Varga Adras Dezso

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Subtire Cosmin Adrian

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Ardelean Dan Marius

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15  Romanescu Adina Lelica

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Simion Cosmin Alin

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Bancu Catalin Alexandru

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Secosan Nicolae Cristian

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Radu Ioan Romeo

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Tobosaru Florin

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Pirga Florentina Daiana

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Herci Alin Nicusor

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Darabant Ioan Emanuel

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Craciuneanu Ciprian Constantin

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Farcas Traian Dorin

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Cocota Emilia

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Bungeanu Lorena Carmen

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Botan Adrian

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Anderca Oana Bianca

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Ardelean Ana Maria

PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2015

PROIECT DE HOTARARE APROBARE  PROGRAM ACHIZITII 2015

PROGRAM ANUAL ACHIZITII PUBLICE 2015

Proiect hotarare rectificare buget local 2015

PROIECT APROBARE SUME PENTRU EVENIMETELE CULTURALE DIN   COMUNA

Proiect de hotarare privind aprobare masuri de gospodarire comunala

Proiect de hotarare aprobare GAL Caras Timis

Anexa 1 ACT CONSTITUTIV  GAL Caras-Timis

Anexa 2 STATUT GAL CARAS-TIMIS

Proiect de hotarare prelungire contract inchiriere CONSPAUTI

Proiect de hotarare inventar leg 15 si criterii atribuire terenuri

Proiect hotarare reziliere contract concesiune TECHNOCER

Proiect hotarare rectificare buget 2015

Proiect HCL operare dezlipire Ps10

Proiect hotarare pret gunoi

Proiect hotarare prelungire contract ALOEFARM

Proiect de hotarare dezmembrare PUZ Lugojel

Proiect hotarare licitatie loturi casa Lugojel

Proiect de hotarare concesionare zona industriala Lugojel

Proiect buget 2015

PROIECT HOTARARE APROBARE PROIECT DC 131 SI STRAZI

PT+DE+CAIET SARCINI DC 131 SI STRAZI

Proiect hotarare prelungire contract inchiriere

PROIECT HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2014

PROIECT HOTARARE PACHETE CRACIUN

PROIECT HOTARARE RETEA SCOLARA

Proiect proces verbal teren sport Jena

Proiect hotarare proces verbal receptie modernizare DC 131 1 km

Proiect hotarare taxe impozite 2015

Proiect hotarare rectificare buget

PROIECT HOTARARE MODERNIZARE DC 131 SI STRAZI

Proiect hotarare alte taxe locale 2015

Proiect hotarare dezlipire P.U.Z. Lugojel

Proiect hotarare rectificare buget 2014

Proiect hotarare aparat propriu

Proiect organigrama

Proiect stat de functii

Proiect inregistrare vehicule/tractoare

Anunturi ale Primariei Gavojdia

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA EXTRAORDINARA IN 08.03.2018

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA IN 21.02.2018

Publicatie casatorie Mihaila Constantin si Mikuska Daniela

Publicatie casatorie Ardelean Dan Marius si Laichici Daciana Marioara

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA IN 26.01.2018

ANUNT MEDIU PENTRU PROIECT MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI STRAZI IN GAVOJDIA, JENA, LUGOJEL

Publicatie casatorie Poanta Ioan si Gaspar Ana

ANUNT DEZBATERE PUBLICA  ORGANIZARE PASUNAT IN LOCALITATEA SALBAGEL

ANUNT DEZBATERE PUBLICA  ORGANIZARE PASUNAT IN LOCALITATEA JENA

ANUNT DEZBATERE PUBLICA  ORGANIZAREA PASUNATULUI IN LOCALITATEA GAVOJDIA

ANUNT ADUNARE PUBLICA PENTRU    ORGANIZARE PASUNAT LUGOJEL

ANUNT DEZBATERE MASURI PROIECTE GAL CARAS TIMIS

Raport implementare legea 52 din 2003 in anul 2017

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA EXTRAORDINARA IN 22.12.2017

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA IN 18.12.2017

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA EXTRAORDINARA IN 07.12.2017

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA IN 24.11.2017

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA EXTRAORDINARA IN 10.11.2017

lista functiilor din aparatul de specialitate al primarului la 30.09.2017

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA EXTRAORDINARA IN 25.10.2017

publicatie casatorie Topala Ciprian Alexandru si Spaia Adina Ionela

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA ORDINARA IN 17.10.2017

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA EXTRAORDINARA IN 29.09.2017

Anunt organizare concurs referent   II ghid de turism

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA ORDINARA IN 22.09.2017

ANUNT LICITATIE CU STRIGARE VANZARE   CASA SPECIALISTULUI LUGOJEL

documentatie atribuire licitatie   vanzare Casa Specialistului Lugojel

publicatie casatorie Halmaga Ioan si Bogdan Ionela Dorina

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA ORDINARA IN 31.08.2017

Publicatie casatorie Ghiran Ion - Ilie si Florea  Simona-Nicoleta

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA EXTRAORDINARA IN 16.08.2017

publicatie casatorie Babsan Ionut - Lazar si Neagoe Alina - Maria

anunt organizare concurs muncitor   necalificat

publicatie casatorie Ivăniş Nelu şi Grega Andreea-Mădălina

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA ORDINARA IN 31.07.2017

Publicatie casatorie Nicoara Lucian Nicolae si Ianculescu Lorela Alis

Publicatie casatorie  Benzar Daniel - Dumitru şi Oancea Ana - Ionela

Anunt organizare concurs muncitor   necalificat

Publicatie casatorie  Paulescu Sorin Nicolae şi Popeţi Neli Emanuela

ANUNT DEZBATERE PUBLICA PUZ DEZVOLTARE ZONA AGREMENT ŞI LOCUINTE INDIVIDUALE LUGOJEL CF 403607

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA ORDINARA IN 30.06.2017

publicatie casatorie  Dragomir Vizanti şi Berzava Andreea - Stana

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA ORDINARA IN 31.05.2017

publicatie casatorie  Ciorbă Gheorghiţă - Marian şi Eftenie Denisa - Claudia

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA EXTRAORDINARA IN 19.05.2017

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA ORDINARA IN 27.04.2017

ANUNT LICITATIE LOTURI CASA LUGOJEL   SI GAVOJDIA 15.05.2017

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA EXTRAORDINARA IN 12.04.2017

publicatie casatorie  Pitică Flavius - Lucian şi Mîrza Loredana - Adriana.doc

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA  ORDINARA IN 31.03.2017

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA  EXTRAORDINARA IN 22.03.2017

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA  EXTRAORDINARA IN 15.03.2017

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA  ORDINARA IN 27.02.2017

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA  EXTRAORDINARA IN 23.02.2017

Casatorie  Radu Laurenţiu - Silviu şi Stuleanec Ionela - Daiana

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA  EXTRAORDINARA IN 10.02.2017

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA  ORDINARA IN 30.01.2017

Casatorie  Nicai Andrei şi Vodă Daiana  - Cosmina

ANUNT LICITATIE LOTURI CASA LUGOJEL   23.02.2017

Raport implementare legea 52 din 2003 in anul 2016

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA  EXTRAORDINARA IN 05.01.2017

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL   SEDINTA  EXTRAORDINARA IN 22.12.2016

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA IN 14.12.2016

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA IN 22.11.2016

DELIMITARE SECTII DE VOTARE ALEGERI PARLAMENTARE 2016

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 28.10.2016

ANUNT LICITATIE LOTURI ZONA INDUSTRIALA LUGOJEL 21.11.2016

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA IN 29.09.2016

Publicatie casatorie Costa Sebastian Nicolae si Curac Ileana Bianca

Publicatie casatorie Bancu Catalin Alexandru si Bumbar Mariana

Anunt licitatie zona rezidentiala Gavojdia 11.10.2016

Anunt licitatie loturi zona industriala Lugojel 10.10.2016

Dispozitie convocare Consiliu Local sedinta publica ordinara in data de 31.08.2016

Publicatie casatorie Sava Teodor si Andrei Daniela Maria

Raport indicatori economico financiari SC ECOSAL GNSC SRL

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA IN 22.07.2016

COMUNA GAVOJDIA anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si de evaluare adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si evaluare adecvata , pentru proiectul " Amenajare trotuar localitatea Gavojdia , comuna Gavojdia , obtinere avize si acorduri " propus a fi amplasat in com. Gavojdia , intravilan , identificat prin Anexa nr. 37 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gavojdia (H.G. 977/2002) , categoria de folosinta - retea stradala , jud. Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele ca re fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis , localitatea Timisoara , Bv. Liviu Rebreanu nr. 18 - 18A , in zilele de luni - joi intre orele 08:00 - 16:30 , vineri intre orele 08:00 - 14:00 , precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data de 14.07.2016 pana la data de 19.07.2016 inclusiv.

 

COMUNA GAVOJDIA anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata , pentru proiectul " Modernizare strazi comuna Gavojdia , localitatea Lugojel " propus a fi amplasat in comuna Gavojdia, localitatea Lugojel " , propus a fi amplasat in comuna Gavojdia , localitatea Lugojel , CF 404611 , nr. cad. 404611 , CF 404610 , nr. cad. 404610  , jud. Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis , jud. Timis , localitatea Timisoara , B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A , in zilele de luni - joi intre orele 08:00 - 16:30 , vineri intre orele 08:00 - 14:00 , precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt , pana la data de 19.07.2016 inclusiv.

Publicatie casatorie Magu Dumitru Cosmin si Zorlentan Larisa Zelina

CONVOCATOR CONSTITUIRE CONSILIUL LOCAL GAVOJDIA 23.06.2016 ORA 11.00

Publicatie casatorie Puiu Emanuel Vasile si Stefan Ana Maria

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA IN 20.05.2016

ANUNT DELIMITARE SECTII DE VOTARE

ANEXA DELIMITARE SECTII DE VOTARE

Dispozitie delimitare sectii votare pentru alegeri locae 2016

Dispozitie stabilire locuri de afisaj electoral pentru alegeri locale 2016

Publicatie casatorie Balint Ionel Cosmin si Nitu Teodora

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA IN 22.04.2016

Publicatie casatorie Stoica Ioan si Sauca Rodica Florica

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA IN 30.03.2016

ANUNŢ LICITAŢIE LOTURI CASA GAVOJDIA

ANUNT LICITATIE LOTURI ZONA INDUSTRIALA LUGOJEL 12.04.2016

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA EXTRAORDINARA IN 10.03.2016

Publicatie casatorie Horga Ioan Vasile si Munteanu Cristina

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA IN 29.02.2016

Publicatie casatorie Borta Ionel si Coroian Claudia

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA EXTRAORDINARA IN 08.02.2016

RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA PE ANUL 2015

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA IN 29.01.2016

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA  EXTRAORDINARA IN 18.01.2016

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA  EXTRAORDINARA IN 08.01.2016

Publicatie casatorie Ranescu Veronica Mioara si Culda Marius Mirel

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA  ORDINARA IN 16.12.2015

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA  EXTRAORDINARA IN 10.12.2015

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA  EXTRAORDINARA IN 27.11.2015

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA  ORDINARA IN 09.11.2015

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA  EXTRAORDINARA IN 26.10.2015

Publicatie casatorie Vasilescu Alexandru Gabriel si Blidariu Andra Elena

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA  ORDINARA 12.10.2015

Declaratie de aderare la SNA 2012-2015

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA  EXTRAORDINARA 16.09.2015

LICITATIE LOTURI CASA LUGOJEL 13.10.2015

ANUNT LICITATIE LOTURI ZONA INDUSTRIALA LUGOJEL 12.10.2015

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA  ORDINARA 07.09.2015

Publicatie casatorie Barbu Petru - Ioan si Zerni Georgeta - Alexandra

Publicatie casatorie Giuca Ion - Claudiu si Sava Alina

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA  ORDINARA 07.08.2015

ANUNT DECLANSARE PROCEDURI DE EXPROPRIERE

Publicatie casatorie Ciulei Vasile Alexandru si Buresin Claudia Rebeca

Anunt licitatie inchiriere pasuni 22.07.2015

ANUNT LICITATIE LOTURI CASA LUGOJEL 12.08.2015

ANUNT LICITATIE LOTURI ZONA INDUSTRIALA lUGOJEL 13.08.2015

Publicatie casatorie Micicu Vasilica Marcel si Baranka Hajnal

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA  ORDINARA 17.07.2015

Publicatie casatorie Secosan Ioan si Bogdan Rodica Stela

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA  EXTRAORDINARA 06.07.2015

Anunt licitatie inchiriere pasuni

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA 22.06.2015

Anunt adunare populara Gavojdia relotizare pasune

Anunt adunare populara Jena relotizare pasune

Amenajament Pastoral Comuna Gavojdia

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA 25.05.2015

Publicatie casatorie Socaci Mihai Cornel si Brozban Florentina Adriana

ANUNT LICITATIE LOTURI ZONA INDUSTRIALA LUGOJEL

ANUNT LICITATIE LOTURI CASA LUGOJEL

Anunt licitatie inchiriere pasuni

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA 25.05.2015

Publicatie casatorie Maran Tudorel Florin si Aduloae Praschiva Adriana

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA 30.04.2015

ANUNT DEZBATERE PUBLICA 30.04.2015 ORGANIZAREA PASUNATULUI

ANUNT DEZBATERE PUBLICA IMPARTIRE LOTURI LEGEA 152003

ANUNT LICITATIE LOTURI ZONA INDUSTRIALA LUGOJEL

ANUNT LICITATIE LOTURI CASA LUGOJEL

Publicatie casatorie Murdeala Nicolae si Trita Stana

ANUNT DEZBATERE PUBLICA AMENAJAMENT PASTORAL

ANUNT LICITATIE LOTURI CASA LUGOJEL

ANUNT LICITATIE LOTURI ZONA INDUSTRIALA LUGOJEL

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA 16.03.2015

Anunt licitatie loturi casa Gavojdia

DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA 10.02.2015

ANUNT DEZBATERE PUBLICA LUGOJEL 16.02.2015

PT+DE+CAIET SARCINI DC 131 SI STRAZI

Publicatie casatorie Jusca Nicu Doru si Milan Andreea Ancuta

ANUNT CONCURS SOFER

Dispozitie convocare sedinta extraordinara consiliul local 15.12.2014

Dispozitie Convocare a Consiliului Local Gavojdia

Proiect proces verbal teren sport Jena

Dispozitie de convocare

Publicatie casatorie Zlate Sorin Mihai si Samu Terezia Susana

Dispozitie convocare sedinta consiliu 29.10.2014

Publicatie casatorie Bucşă Dănuţ-Vasile cu Zgriba Cerasela-Nicoleta

Publicatie casatorie Gavrilescu Cristian - Ovidiu cu Cadia Anca - Lorena

Anunt concurs muncitor necalificat

Publicatie casatorie Lazar Sebastian-Adrian cu Todor Corina

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică ordinară în data de 29.09.2014 ora 13,00

Publicatie casatorie Bereghi Valentin-Ivan cu Florescu Corina

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică ordinară în data de 29.08.2014 ora 13,00

Publicatie casatorie Dumitrascu Alin-Simion cu Moldovan Lina-Daniela

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică ordinară în data de 24.07.2014 ora 13,00

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică ordinară în data de 24.06.2014 ora 13,00

Publicatie casatorie Sucila Grigore cu Gliga Alina-Claudia

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Gavojdia in sedinta extraordinara in data de 29.05.2014 ora 09:00

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică ordinară în data de 20.05.2014 ora 13,00

Dispozitie privind delimitarea sectiilor de votare

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică ordinară în data de 28.04.2014 ora 13,00

Anunt concurs ocupare post vacant

Anunt privind alegerile europarlamentare

Modelul cererii de înscriere în listele cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică ordinară în data de 28.03.2014 ora 13,00

Anunt privind licitatia pentru concesionarea unui nr. de 6 loturi teren pentru construirea de case familiale in localitatea Gavojdia in data de 23.04.2014

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Gavojdia in sedinta publica ordinara in data de 28.02.2014 ora 13:00

Anunt privind licitaţia pentru concesionarea unui nr. de 7 loturi teren pentru construirea de case familiale în localitatea Gavojdia în data de 03.03.2014

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Gavojdia in sedinta publica ordinara in data de 31.01.2014 ora 13:00

Publicatie casatorie Ianculescu Ioan-Doru cu Socaci Bianca-Coca

Anunt privind licitaţia pentru închiriere spaţiul înscris în CFnr.400040 Gavojdia nr.cadastral 94/a/2/1 în suprafaţă de 24,55 mp pentru magazin, spaţiucomercial, sediu birouri, în data de 14.02.2014 ora 12,00

 

 


 

Anunt privind licitaţia pentru închirierea spaţiului înscris în CF nr.400040 Gavojdia nr.cadastral 94/a/2/1 în suprafaţă de 24,55 mp pentru magazin, spaţiu comercial, sediu birouri, în data de 10.01.2014 ora 12,00

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Gavojdia in sedinta publica ordinara in data de 28.11.2013 ora 13:00

Anunt privind imobilele proprietate privata care constituie coridorul de expropiere al lucrarilor de utilitate publica "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj"

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Gavojdia in sedinta publica extraordinara in data de 03.11.2013 ora 11.00

Anunt public privind"Elaborare PUZ pentru construire Parc fotovoltaic si racord la SEN-"-extravilan comuna Gavojdia nr.top 755/1/16 si 755/1/34

Planse si memoriu PUZ

Anunt public privind" Elaborare PUZ pentru construire Parc fotovoltaic si racord la SEN"-extravilan comuna Gavojdia 755/1/37 si 755/1/38

Planse si memoriu PUZ

Publicatie casatorie Gogiltan Ion-Iulian cu Proca Mariana-Andreea

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Gavojdia in sedinta publica ordinara in data de 11.10.2013 ora 13:00

Publicatie casatorie Axiuc Ioan cu Cuth Ileana

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Gavojdia in sedinta publica extraordinara in data de 30.09.2013 ora 13:00

Publicatie casatorie Albu Doru Ioan cu Scopet Irina

Anunt privind proiectul "Amenajare trotuar in localitatea Gavojdia" si ""Amenajare strazi in localitatile Gavojdia si Salbagel"

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Gavojdia in sedinta publica ordinara in data de 06.09.2013 ora 12:00

Anunt alegeri pentru Camera Agricola a Judetului Timis:

ÎN DATA DE 08.09.2013 ÎNTRE ORELE 08,00 – 19,00 AU LOC ALEGERILE PENTRU VIITOAREA CAMERĂ AGRICOLĂ A JUDEŢULUI TIMIŞ.

ÎN COMUNA GAVOJDIA SECŢIA DE VOT ESTE ORGANIZATĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI DIN LOCALITATEA GAVOJDIA NR.295.

POT VOTA PERSOANELE ÎNSCRISE ÎN LISTA ELECTORALĂ CU FERMIERII AFIŞATĂ LA AVIZIERUL PRIMĂRIEI COMUNEI GAVOJDIA.

Publicatie casatorie Pervoni Vasile-Florin cu Logos Nuti

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Gavojdia in sedinta publica ordinara in data de 12.08.2013 ora 13:00

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Gavojdia in sedinta publica ordinara in data de 29.07.2013 ora 14:00

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Gavojdia in sedinta publica ordinara in data de 12.06.2013 ora 08:00

Anunt privind organizare licitaţie pentru închiriere spaţiul înscris în CF nr.400040 Gavojdia nr.cadastral 94/a/2/1 în suprafaţă de 28,13 mp pentru magazin, spaţiu comercial, sediu birouri, în data de 21.06.2013 ora 10,00

Anunt privind organizarea de licitatii teren Lugojel in data de 10.062013 si 11.06.2013 orele 10:00

Publicatie casatorie Bar Ioan cu Iancu Maria

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Gavojdia in sedinta publica extraordinara in data de 07.05.2013 ora 13:00

Sinteza veniturilor si cheltuielilor Primariei Gavojdia

PRIMĂRIA COMUNEI GAVOJDIA ORGANIZEAZĂ O ADUNARE POPULARĂ ÎN DATA DE 12.04.2013 ORA 10,00 LA SEDIUL PRIMĂRIEI DIN LOCALITATEA GAVOJDIA.SCOPUL ADUNĂRII: DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND ÎMPĂRŢIREA ZONELOR DE PĂŞUNAT PENTRU ANUL 2013.

 

PRIMĂRIA COMUNEI GAVOJDIA ORGANIZEAZĂ O ADUNARE POPULARĂ ÎN DATA DE 12.04.2013 ORA 12,00 LA CĂMINUL CULTURAL DIN LOCALITATEA SĂLBĂGEL.SCOPUL ADUNĂRII: DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND ÎMPĂRŢIREA ZONELOR DE PĂŞUNAT PENTRU ANUL 2013.

 PRIMĂRIA COMUNEI GAVOJDIA ORGANIZEAZĂ O ADUNARE POPULARĂ ÎN DATA DE 12.04.2013 ORA 14,00 LA GRĂDINIŢA DIN LOCALITATEA LUGOJEL.SCOPUL ADUNĂRII: DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND ÎMPĂRŢIREA ZONELOR DE PĂŞUNAT PENTRU ANUL 2013.

 

Anunt privnd licitatia pentru închiriere spaţiul înscris în CF nr.400040 Gavojdia nr.cadastral 94/a/2/1 în suprafaţă de 28,13 mp pentru magazin

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Gavojdia in sedinta publica ordinara in data de 05.04.2013 ora 10:00

Proiect de buget pe anul 2013

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Gavojdia in sedinta publica ordinara in data de 29.03.2013 ora 13:00

Publicatie casatorie Axuc

Anunt privind licitaţie pentru concesionarea terenului înscris în CF nr.402786 Lugojel nr.cadastral 402786 în suprafaţă de 45.831 mp pentru realizarea de investiţii industriale

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Gavojdia in sedinta publica ordinara in data de 21.02.2013 ora 13:00

Primăria comunei Gavojdia organizează licitaţie pentru concesionarea terenului înscris în CF nr.402413 Lugojel nr.cadastral 402413 în suprafaţă de 8.211 mp pentru realizarea de investiţii având ca obiect desfăşurarea de activităţi economice, industriale, de producţie şi de depozitare

Primăria comunei Gavojdia organizează licitaţie pentru concesionarea terenului înscris în CF nr.402786 Lugojel nr.cadastral 402786 în suprafaţă de 45.831 mp 

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Gavojdia in sedinta publica ordinara in data de 16.01.2013 ora 13:00

Proiect de hotarare privin impozitele si taxele pe anul 2013

 


 

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică extraordinara în data de 19.12.2012 ora 13,00

Anunt privind licitaţia pentru concesionarea terenului înscris în CF nr.402786 Lugojel

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică extraordinara în data de 11.12.2012 ora 13,00

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică extraordinara în data de 23.11.2012 ora 13,00

Anunt licitatie concesionare teren

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică extraordinara în data de 26.10.2012 ora 13,00

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică extraordinara în data de 29.09.2012 ora 13,00

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică ordinara în data de 10.09.2012 ora 13,00

Publicatie casatorie Covaci

Publicatie casatorie Jurma

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică ordinara în data de 23.08.2012 ora 13,00

Publicatie casatorie Socaci

Anunturi licitatii terenuri

Publicatie casatorie Carp

Anunt concurs inspector de specialitate

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică ordinara în data de 28.05.2012 ora 13,00

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică extraordinară în data de 24.04.2012 ora 13,00

Publicatie casatorie Budariu

Publicatie casatorie Maran

Publicatie casatorie Buzducean

DISPOZIŢIE privind numerotarea şi delimitarea secţiilor de votare din circumscripţia electorală nr.43 Gavojdia pentru desfăşurarea alegerilor locale din 10.06.2010

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică ordinară în data de 11.04.2012 ora 13,00

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică ordinară în data de 20.02.2012 ora 14,00

RAPORT PRIVIND GESTIONAREA BUNURILOR COMUNEI GĂVOJDIA ÎN ANUL 2011

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A COMUNEI GĂVOJDIA LA 31.12.2011

Publicatie casatorie Curac

Contribute!
Books!
Shop!